KONTAKT

JURA PROFESSIONAL Service Partner
CELFIA s.r.o.

sídlo spoločnosti:
Tománkova 6, 841 05 Bratislava

prevádzka:
Podunajská 29
821 06 Bratislava

IČO: 31385397
IČ DPH: SK2020346724
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 8067/B

Tel: +421 2 455 27 525
Zákaznícka linka: 0800 500 456
E-mail: info@juraprofessional.sk

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Podmienky ochrany súkromia

Otváracie hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
7.30 - 16.30
7:30 - 14:00
Zatvorené
Zatvorené

Bratislava

Telefón

0800 500 456

Nižná (pri Piešťanoch)

Telefón

0800 500 456

Partizánske

Telefón

0800 500 456

Košice

Telefón

0800 500 456