OBJEDNÁVKA SERVISU

Model kávovaru

Modelové číslo

Výrobné číslo

Štítok zariadenia

Popis závady

Odovzdanie kávovaru

Meno

Priezvisko

Názov firmy (voliteľne)

Ulica

PSČ

Mesto

Telefónne číslo (voliteľne)

E-mail